Google+

serveis

El recurs més valuós que té qualsevol empresa és el potencial humà. A Cobertex Girona SL potenciem i cuidem un equip molt professional, aportant-los formació i motivació.
Amb la finalitat de promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.
La filosofia de Cobertex Girona SL és oferir la solució més adequada a cada client i en cada situació, que és única i específica. Per aquest motiu, nosaltres dissenyem, construïm i instal · lem el nostre producte, per poder donar aquest servei Cobertex Girona SL està a l’avantguarda de les últimes novetats.