Google+

veles tensoestàtiques

veles i arquitectura tèxtil
Veles tensoestàtiques:

Confeccionades amb teixits de màxima resistència a l’exterior:
Membrana de PVC d’alta tenacitat, impermeable, ignífuga, antifongs, etc.
Tècnics microperforats com: Sunsed, Soltis, Sunworker, etc.
Confecció amb formes tridimensionals i mides superiors a les normals.
Disseny de patronatge i tall mitjançant software informàtic.
Costats confeccionats amb catenària i beina per cable interior de tensió lateral.
Sistema d’acabat reforçat mitjançant platina metàl•lica tipus vèrtex troquelada per tensor i guia lateral per cables.
Tensors tipus varilla roscada per els cables laterals.
Tensors de forquilla o tubulars d’acer inoxidable AISI 316 per la fixació dels extrems.
Suports de parets, pilars per espais oberts, etc. dissenyats i fabricats segons les necessitats de cada projecte.
Aquestes veles estan dissenyades per un ús fixe i poder suportar ràfegues de vents forts, pluges intenses, etc.

Related Projects