Google+

motorització i automatismes

motorització i automatismes
Motorització:

Tots els nostres tendals es poden motoritzar, millorant de per si, el confort ofert pels mateixos.
Amb una simple pulsació gaudirà de la protecció del seu tendal en uns segons, sense cap esforç físic.
Disposem d’una àmplia gamma de motors i accessoris que poden ser acoblats als diferents models de tendals.
Motors estàndard cablejats o amb sistema via ràdio i comandament a distància, sent aquests últims els més utilitzats.
L’ampli catàleg d’automatismes per motorització soluciona qualsevol demanda que ens demani:
-Detectors de sol per al confort.
-Captors de vent o pluja per protegir el tendal.
-Programadors horaris.
-Comandaments a distància, Etc
Els nostres tècnics realitzen periòdicament cursos de formació per poder solucionar qualsevol consulta que ens facin.

Most Recent Projects