Google+

Lames Verticals

cortines interior
Cortines de lames verticals:

Cortina ideal per cobrir grans superfícies de vidre, sostres alts, decorant qualsevol espai. De funcionament senzill i pràctic, el seu sistema de lames permet graduar l’entrada de la llum, proporcionant un perfecte confort visual.

Related Projects