Google+

Tendal Cofre

tendals extensibles
Tendal cofre:

Tendal cofre és el model més venut , aporta màxima protecció quan el tendal està tancat .Permet que el seu manteniment sigui més fàcil i econòmic allargant la vida útil del mateix .Els tendals cofre són tendals de braços articulats o telescòpics especialment ben protegits , amb un funcionament impecable iperfecte acabat .Especialment indicat quan el tendal necessita protecció contra la intempèrie .Quan està recollit, el seu tancament hermètic protegeix eficaçment el mecanisme i el teixit de les inclemències del temps i de la brutícia amb el consegüent efecte positiu en la vida útil del tendal .
El seu disseny elegant i compacte en les seves múltiples variants fan que els arquitectes i propietaris amb estrictes exigències també utilitzin
els tendals cofre com a element decoratiu .El seu accionament pot ser manual o motoritzat gràcies a la tecnologia incorporada en els motors i automatismes podem gaudir d’unes prestacions que ens generen màxima comoditat i seguretat sense inesperades sorpreses per la variació del temps .

Related Projects