Google+

espuma

Cobertors piscina
Cobertors espuma:

La principal característica del cobertor d’espuma és la seva capacitat aïllant, està compost per milers de partícules d’aire aïllades entre sí, lo que comporta les millors propietats en les condicions més severes.

Pot ésser utilitzat tan a l’exterior com per a piscines cobertes.

La recollida d’aquest cobertor es realitza amb un recollidor manual, trigan només uns minuts.

Related Projects