Google+

Avis legal

El lloc web cobertex.com és titularitat de COBERTEX GIRONA SL, NIF B17931023, amb domicili a l’Avinguda de França, 69, 17481 Sant Julià de Ramis; Tefl: 972596840; email: cobertex@cobertex.com. Registre Mercantil:

TOMO 2542, FOLIO 63, HOJA GI-43169

 

Política de privacitat

 

COBERTEX GIRONA SL, es dedica a la fabricació i comercialització articles confeccionats amb tèxtils.

 

COBERTEX GIRONA SL, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per COBERTEX GIRONA SL, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. COBERTEX GIRONA SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 

1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), COBERTEX GIRONA SL, informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal creats per COBERTEX GIRONA SL, i sota la seva responsabilitat.

 

2. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’oferir-li els nostres articles confeccionats amb tèxtils, de mantenir-lo informat, per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i serveis, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.

 

3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 

4. Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i/o qualsevol mitjà telemàtic amb informació dels productes i serveis de COBERTEX GIRONA SL, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació.

 

5. Cessions: COBERTEX GIRONA SL, únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

 

6. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a les nostres oficines situades a l’Avinguda de França, 69, 17481 Sant Julià de Ramis, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica cobertex@cobertex.com. Igualment, l’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos en aquesta mateixa adreça de correu electrònic, que no desitja rebre comunicacions per part de COBERTEX GIRONA SL.

 

7. Mesures de seguretat: COBERTEX GIRONA SL, l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

 

8. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, COBERTEX GIRONA SL, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.

 

9. Cookies: COBERTEX GIRONA SL, utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar la el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies

 

10. Actualització de la Política de Privacitat: COBERTEX GIRONA SL, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.